Ons nieuws

Het Ministerie van financiën herbedenkt zijn onthaal

21 januari 2019

In België wil het Ministerie van Financiën zijn onthaal moderniseren om tegen 2022 zijn belastingplichtige enkel nog op afspraak te ontvangen. Momenteel ontvangen de 11 grootste bureaus 60 000 bezoekers per maand, met een hoogtepunt in juni van 400 000 bezoekers.

ESII was gekozen om hun te begeleiden in deze modernisering, met als eerste stap de installatie van een klantenbegeleidingssysteem die zal evolueren naar een onthaal enkel op afspraak tegen 2022.

Deze eerste fase, gespreid over de periode van oktober tot december 2018, bestaat uit de installatie van de interactieve kiosken Twana™ Ultimate in zelfbediening aan het onthaal. De belastingplichtige kiest op het scherm de dienst waarvoor hij komt.

De bezoekers die niet zo goed met de kiosken overweg kunnen, kunnen zich wenden tot het onthaal, waar een agent hun een ticket geeft via de ticketverdeler Diseo™ TS. Eens in de wachtzaal, wordt de belastingplichtige via oproepschermen, gaande van 32’’ tot 65’’ naargelang de wachtzalen, opgeroepen naar de verschillende loketten.

Om de afspraken te beheren, zijn de verschillende kiosken uitgerust met QR-code lezers. De bezoeker scant bij aankomst, de code die hij ontvangen heeft in de bevestigingsmail. Hij is zo aangemeld. De agenten kunnen hem dan ook onmiddellijk oproepen.

Dankzij onze évolutieve en flexibele oplossing, zal de overgang naar het onthaal op afspraak zonder problemen verlopen. De gebruikers zullen langzaam aan het gebruik van de kiosken onder de knie krijgen en deze oplossing is perfect aangepast om de piek in juni aan te kunnen.

screen for video

NIEUWE INSTALLATIE BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

17 september 2018

Sinds kort rusten wij de Vlaamse Overheid uit met onze oplossingen voor onthaalbeheer. De verkeersbelastingen in Aalst is de volgende in de lijst.

De installatie is de volgende : 1 DISEO BL verdeler aan het onthaal. Deze laat aan de onthaalmedewerker toe om een ticket voor de juiste dienst aan de bezoeker te geven. Daarna worden de oproepen weergegeven op een scherm dat strategisch in de wachtzaal staat opgesteld.

Dit laat een aangename en actieve wachttijd toe.